اطلاعات تماس

تهران

 
آدرس:
خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره 23
 
تلفن
021-7733-33-31     09127335233

فکس:
021-7679-09-86
 
کد پستی:
16587-49859
 
ایمیل:
info(@)atlasmachinepolymer.com

مشهد

 
آدرس:
بزرگراه آسیایی، آزادی 131، تقاطع چهارم
 
تلفن:
051-36513681-3     09127339331

فکس:
051-3651-38-62
 
کد پستی:
74459-91981

 

فرم تماس با ما