مزیت ماشین تزریق پلاستیک

آشنایی با ماشین های تزریق پلاستیک


مقدمه:
یکی از راحت ترین و پر مصرف ترین و مهم ترین روش های رایج برای شکل دادن به پلیمرها (بسپارها) استفاده از
ماشین های تزریق پلاستیک است. پس از پیدایش و توسعه پلاستیک ها تلاش ها برای ساخت دستگاه هایی که بتوان به وسیله آنها به سادگی مواد اولیه پلاستیک را به شکل دلخواه در آورد آغاز شد و به اختراع ماشین تزریق انجامید. اما قبل از ساخت ماشین های تزریق پلاستیک مدرن امروزی، کار شکل دهی به پلاستیک ها خیلی مشکل بود ابتدا قالب هایی با صرف دقت و زحمات بسیار تهیه می شد و در گیره های دستی تعبیه می شد و سیلندری با پیستون روی آن نصب می گردید و اطراف سیلندر را با شعله های آتش، گرم می کردند و پس از ذوب شدن مواد، با فشار فلکه بالای پیستون مواد داخل سیلندر ماشین  تزریق پلاستیک به داخل قالب، تزریق می شد و پس از سرد شدن مواد داخل قالب، گیره ها را باز و تکه های قالب را از هم جدا و محصول تولید شده را از آن خارج می کردند و تمام این مراحل با دست انجام می شد، تا زمانی که ماشین های تزریق پلاستیک مدرن امروزی تولید شدند. اولین دستگاه تزریق که به صورت ابتدایی کار می کرد در آمریکا و در سال 1872 ساخته شد و اولین ماشین های تزریق پلاستیک پیشرفته و دارای پیچ نیز در سال 1946 در آمریکا توسط جیمز واتسون به ثبت رسید. وظیفه اصلی ماشین های های تزریق پلاستیک تبدیل مواد پلاستیک جامد (دانه های ریز یا گرانول های پلیمر) به پلاستیک سیال و روان و انتقال آن به قالب می باشد به نحوی که همیشه مواد سیال آماده تزریق داخل قالب باشند.

انواع دستگاه های تزریق پلاستیک
•    عمودی
•     افقی  

انواع ماشین های تزریق پلاستیک از جهت سیستم انتقال مواد:
•    پیستونی
•     ماردونی (پیچی)

انواع ماشین های تزریق پلاستیک از جهت حرکت صفحه متحرک:
•    دستگاه های بازویی
•    دستگاه های جکی
 
قسمت های مختلف
ماشین های تزریق پلاستیک:
•    قسمت تزریق

•    قسمت قالب گیری


 
 ماشین های تزریق پلاستیک

واحد تزریق
در این واحد عمل ذوب و اختلاط و تزریق مواد انجام می شود. به این ترتیب که ابتدا مواد پلاستیک داخل قیف 
ماشین  تزریق پلاستیک ریخته شده و از قیف ماشین  تزریق پلاستیک بتدریج بداخل سیلندر  ماشین  تزریق پلاستیک راه می یابد و با گردش مارپیچ به جلو رانده می شود. پوسته سیلندر بوسیله گرمکن های برقی که در طول جدار خارجی سیلندر قرار گرفته اند کاملاً گرم شده به صورت سیال در می آیند و به جلوی سیلندر ماشین  تزریق پلاستیک می رسند. مارپیچ با چرخش به دور خود عمل مواد گیری را (مانند چرخ گوشت) انجام می دهد و یک حرکت افقی نیز رو به جلو دارد. در همین حال یعنی زمانی که مارپیچ ماشین  تزریق پلاستیک به جلو می رود موادی که قبلاً در سر سیلندر ماشین  تزریق پلاستیک و پشت سوپاپ جمع شده اند در اثر فشار مارپیچ ماشین  تزریق پلاستیک به داخل قالب تزریق می شوند. بعد از مدت معینی که توسط کاربر دستگاه تعیین شده است با قطع فشار پشت مارپیچ و تجدید عمل مواد گیری، سیلندر تزریق به عقب برگشت می کند.
 
اجزای مختلف قسمت تزریق:
•    مارپیچ
•    نازل
•    سیلندر تزریق
•    قیف مواد
•    گرمکن
•    حرارت سنج
•    ترموکوپل
 

 

ماشین های تزریق پلاستیک
 

واحد قالب گیر:
قسمت قالب گیر محفظه بزرگی است که قالب و اجزایش روی آن نصب می شوند. واحد قالب گیر دارای 2 قسمت اصلی است: قسمت ثابت و قسمت متحرک
قدرت یک دستگاه تزریق پلاستیک بر حسب میزان تناژ نیروی دو فک نگهدارنده قالب (حداکثر نیروی وارده به پشت صفحه متحرک) بیان می شود، یک
ماشین  تزریق پلاستیک 600 تنی دستگاهی است که نیروی فشارنده این فک ها به قالب بسته تا 600 تن امکان پذیر است. به طور کلی در ماشین های تزریق جهت ایجاد فشار پشت قالب از دو سیستم استفاده می شود: سیستم مکانیکی و سیستم هیدرولیکیماشین  تزریق پلاستیک . قالب ماشین  تزریق پلاستیک از یک طرف به مرکز قسمت ثابت و از طرف دیگر به مرکز قسمت متحرک متصل می شود و چون قالب برای به بیرون پراندن قطعه تولید شده همیشه از وسط باز می شود در نتیجه وقتی صفحه مذکور ماشین  تزریق پلاستیک باز می شود نیمی از قالب ماشین  تزریق پلاستیک را با خود به عقب می برد با این کار قطعه تولیدی ماشین  تزریق پلاستیک به بیرون می پرد سپس صفحه متحرک دوباره به جای خود باز گشته و قالب بسته می شود تا عمل تزریق مجدد انجام گیرد. پس از بسته شدن قالب و مستقیم گشتن بازو ها با ایجاد فشار (حداقل بیش از فشار تزریق) مواد مذاب را در داخل قالب تزریق حفظ می کند زیرا اگر فشار پشت قالب ماشین  تزریق پلاستیک از فشار تزریق کمتر باشد درز میان دو صفحه قالب ماشین  تزریق پلاستیک ، باز شده و مواد پلاستیک به خارج می ریزد و یا دور خارجی قطعه تولید شده پلیسه تشکیل می شود.
 


 
ماشین های تزریق پلاستیک 

 


مزیت ماشین های تزریق پلاستیک اطلس


*ماشینها ی تزریق پلاستیک اطلس ماشین  دارای درایو هوا خنک می باشد وبنابراین نیاز به چیلر در درایو این سری دستگاه تزریق پلاستیک نمی باشد.

*شیرآلات نصب شده بر روی دستگاه تزریق پلاستیک جزء با کیفیت ترین شیرآلات می باشد

*هیدروموتورهای ماشین تزریق از بهترین برند اروپا

*سرعت تزریق پلاستیک بالا در مقایسه با سایر دستگاههای تزریق پلاستیک

 پیشرفته در دستگاه تزریق پلاستیک اطلس ماشینPlc

*استفاده از رله های فونیکس به منظور کنترل بهتر میکروسویئچ ها

*استفاده از تایبارهای دو کروم شده برای افزایش عمر بوشهای ماشین تزریق پلاستیک

*اندازه استاندارد دستگاه های تزریق پلاستیک

*استفاده دو حالته از سطح گیره به صورت سوراخ مهره  و پیچ (تی )

*افزایش امنیت درب دستگاه تزریق پلاستیک اطلس ماشین جهت ایمنی اپراتور به وسیله رله حفاظتی 

*دارای سیستم حفاظت هیدرولیک

 *دارای شیر تراکم برقی در ماشین تزریق پلاستیک

 استفاده شدهSSR جهت فرمان المنت ها از رله