ماشین تزریق پلاستیک فول الکتریک

1. حرکت روان و نرم واحد گیره و کاهش نیروی اینرسی تا 80 درصد 
2. باز و بسته شدن سریع واحد گیره بدون ارزش 
3.  طراحی کفشک های خاص به منظور کاهش اطحکاک و سائیدگی قطعات متحرک 
4.  مواد گیری سریع و بالا رفتن سرعت تزریق تا s/mm 500
5.  افزایش دقت عملکرد فشار تا mpa 1.0 موقعیت تزریق تا 01mm.0 و سرعت تا s/mm 01.0
6.  باال رفتن راندمان دستگاه تا 90 درصد
7.  کاهش نویز و صدای دستگاه تا 85 درصد 
8.  کاهش هزینه های مربوط به خنک کاری سیستم هیدرولیک تا 100 درصد 
9.  ایجاد محیط بهداشتی تا 100 درصد به منظور تولید قطعات بسیار حساس 
10.  کاهش زمان تولید 
11.  استفاده از قطعات حساس برقی از معتبر ترین برند های اروپا 
12. استفاده از هیتر سرامیکی به منظور کاهش اتالف حرارتی 

اطلاعات تماس

دفتر مشهد

تلفن: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۶ ۸۱ - ۳

فکس: (۰۵۱) ۳۶ ۵۱ ۳۸ ۶۲

کد پستی: ۹۱۹۸۱-۷۴۴۵۹

آدرس : بزرگراه آسیایی، آزادی ۱۳۱، تقاطع چهارم

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۹۳ ۳۱

دفتر تهران

تلفن: (۰۲۱) ۷۷ ۳۳ ۳۳ ۳۱

فکس: (۰۲۱) ۷۶ ۷۹ ۰۹ ۸۶

کد پستی: ۱۶۵۸۷-۴۹۸۵۹

آدرس : خیابان اتحاد، خیابان هشتم غربی، شماره ۲۳

موبایل: ۰۹۱۲ ۷۳۳ ۵۲ ۳۳